Proiecte

Proiecte

Proiecte finalizate:

 1. Asfaltare a 9250 km DC 45, 4200 km, străzi în comuna Gârbou – satele Solomon, Gârbou, Popteleac din fonduri Europene, proiect SAPARD – valoare 1 mil €.
 2. Asfaltare a 6 km străzi în comuna Gârbou, localitățile Gârbou, Solomon, Cernuc, Popteleac, Călacea, Bezded din Fonduri Europene – valoare 1 mil €.
 3. Asfaltare a 7 km DC46, Gârbou-Popteleac-Călacea din Fonduri Guvernamentale.
 4. Reabilitare și dotare Școala Gimnazială Gârbou – fonduri prin Banca Mondială.
 5. Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în toate localitățile comunei, instalând un număr de 869 lămpi pe led, iar iluminatul funcționează pe toată perioada nopții.
 6. Achiziționare buldoexcavator și dotare Cămin Cultural în localitatea Gârbou prin Fonduri Europene finanțat prin PNDR Gal Someș Transilvan.
 7. Achiziționare și modernizare Cămin Cultural Gârbou fostul Complex Comercial.
 8. Reabilitare Cămin Cultural Solomon, Bezded și Cernuc.
 9. Reabilitare sediul Primăriei Gârbou.
 10. Reabilitare și dotare Dispensar uman Gârbou.
 11. Reabilitare Biblioteca Comunală Gârbou.
 12. Reabilitare Școala Bezded, Călacea și Cernuc.

Proiecte în execuție și implementare:

I. Proiect integrat privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în comuna Gârbou constând în:

 1. Aducțiune apă în comuna Gârbou;
 2. Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Gârbou;
 3. Înființare After School în localitatea Gârbou;
 4. Reabilitare Cămin Cultural Călacea;
 5. Asfaltare a 6 km drumuri.

Acest proiect este finanțat prin Fonduri Europene în valoare de 2,5 mil €.

II. Rețea de alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare a apei uzate și stație de epurare în toate satele comunei Gârbou.

III. Modernizare infrastructură rutieră în comuna Gârbou constând în asfaltare a 15,292 km, inclusiv legătura cu Mănăstirea Strâmba și legătura dintre Călacea și loc. Căprioara. Realizare pod peste Valea Gârboului la vama Solomon, lungimea podului -38,66ml.

Contract semnat în 07.10.2019 cu o valoare de aproape 7 mil €.

IV. Prin Asociația de Dezvoltare intercomunitară Valea Almașului – Gârboului, dintre comuna Gârbou- comuna Bălan constituită în 2008 la care au mai aderat comunele Creaca, Hida, Dragu și Românași s-a demarat întocmirea documentelor obținând Avizul de principiu de la TRANS GAZ S.A., privind Alimentarea cu gaze naturale în comunele amintite și satele aparținătoare ale acestora, întocmindu-se în continuare SF și documentele necesare obținerii finanțării.

La Compania de Investiții am depus în anul 2019 luna Aprilie  solicitare de finanțare privind:

 1. Construire sală sport în comuna Gârbou;
 2. Reabilitare cămin Cultural în loc. Cernuc, Solomon și Popteleac;
 3. Modernizare și dotare Școală cu clasele I-IV în localitatea Gârbou;
 4. Rețea de alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare a apei uzate și stație de epurare în toate satele comunei Gârbou.
 • Construire și înființare de capele în localitățile comunei mai puțin în localitatea Cernuc unde există capelă;
 • Achiziționare tractor cu încărcător frontal, remorcă și o vidanjă de 5 tone prin Fonduri Europene – contract semnat
 • Extindere Școală din localitatea Fabrică
 • Amenajarea unui parc nou de joacă pentru copii în comuna Gârbou.
 • Amenajarea și îndiguirea văilor acolo unde este necesar.
Sari la conținut